Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Архитектурное проектирование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060102 - Архитектура > Архитектурное проектирование"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | В | Г | Д | К | Л | П | Р | С | У | Ф | Х | Ц | Ш
Количество объектов на этом уровне: 41.

Є

Єрошкіна, О.О. (2011) Епоха класицизму: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-221-2

Єрошкіна, О.О. (2004) Курс лекцій. "Архітектурна графіка". [Образовательные ресурсы]

Єрошкіна, О.О. (2003) Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу "Архітектурна графіка" частина 1. [Образовательные ресурсы]

Б

Богданова, Л.О. и Дудка, О.М. и Коваленко, В.С. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Тіньовий навіс на дитячому гральному майданчику”. Модуль №2. Змістовий модуль 2.4. „Тіньовий навіс на дитячому гральному майданчику” ( для студентів 1 курсу професійного напряму 6.060102 – «Архітектура»)(№1812). [Образовательные ресурсы]

Богданова, Л.О. и Коваленко, В.С. (2013) Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектурне проектування», курсова робота «Проект культурно-видовищного центру дозвілля» (для студентів 5 курсу напряму 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богданова, Л.О. и Коваленко, В.С. (2014) Програма нормативної дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы]

Богданова, Л.О. и Коваленко, В.С. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», спеціальності "Містобудування". [Образовательные ресурсы]

В

Вдовицька, О.В. и Дрьомова, Л.В. и Панова, Л.П. и Коптєва, Г.Л. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та архітектура», напряму 1201 – «Архітектура» спеціальності 6.120100 – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Вдовицька, О.В. и Соловйова, О.С. и Коптєва, Г.Л. и Шубович, С.О. (2009) Архітектурне проектування громадської будівлі. Середовищний підхід: Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсового проекту і самостійної роботи з курсу "Архітектурне проектування" (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - "Архітектура"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вотінов , М.А. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсового проекту «Проект індивідуального житлового будинку» з курсу "Архітектурне проектування" (для студентів 2 курсу за напрямом 6.060102 "Архітектура" за спеціальністю "Містобудування")(№676). [Образовательные ресурсы]

Г

Гамалєй, Г.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Архітектурне проектування" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 "Архітектура")(№96). [Образовательные ресурсы]

Д

Древаль, І.В. и Шушлякова, О.С. и Дубинський, В.П. и Хесін, В.О. и Мухортов, М.Л. и Амельченко, Р.В. (2009) Методичні вказівки до курсового проекту «Загальноміський парк» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (VIII семестр) (для студентів 4 курсу професійного напряму 1201 (6.060102) «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дубинський, В.П. и Хесін, В.О. и Мухортов, М.Л. и Амельченко, Р.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (VII,VIII семестри) (для студентів 4 курсу професійного напряму 1201 (6.060102) «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дубинський, В.П. и Хесін, В.О. и Мухортов, М.Л. и Амельченко, Р.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (VII, VIII семестри) (для студентів 4 курсу професійного напряму 1201(6.060102) «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дубинський, В.П. и Хесін, В.О. и Мухортов, М.Л. и Шушлякова, О.С. и Амельченко, Р.В. (2009) Методичні вказівки до курсового проекту «Місто на 100 тисяч мешканців» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (VII семестр) (для студентів 4 курсу професійного напряму 1201(6.060102) «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дудка, О.М. и Усачева, О.Ю. (2010) Методичні вказівки з організації практичних занять, самостійної роботи і виконання розрахунково-графічних завдань для курсів «Нарисна геометрія» та «Архітектурне проектування», що входять до навчального міждисциплінарного комплексу по вивченню основ архітектурного проектування (для студентів 1 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»(№1987). [Образовательные ресурсы]

Дудка, О.М. и Усачова, О.Ю. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування» (№2037). [Образовательные ресурсы]

К

Коваленко, В.С. (2015) Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектурне проектування», до курсового проекту «Тіньовий навіс на дитячому ігровому майданчику» (для студентів 1 курсу, професійного напряму 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, В.С. и Богданова, Л.О. (2015) Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектурне проектування». Модуль № 8 до курсової роботи «Спортивно-оздоровчий комплекс в структурі студентського кампусу» (для студентів 4 курсу напряму 6.060102 – Архітектура, спеціальність – «Архітектура будівель і споруд»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, В.С. и Усачова, О.Ю. (2015) Методичні вказівки з дисципліни: «Архітектурне проектування» (для практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу напряму 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кодін, В.О. и Позднякова, Н.П. (2009) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання комплексного бакалаврського проекту з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 5 курсу професійного напряму 1201 (6.060102) – «Архітектура» спеціальності 6.120100 – «Містобудування»(№1976). [Образовательные ресурсы]

Кодін, В.О. и Панов, П.В. (2007) Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього і середньовічного Сходу. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Л

Лаврук, В.О. и Хесін, В.О. и Дубинський, В.П. и Амельченко, Р.В. и Богданова, Л.О. и Мухортов, М.Л. (2009) Методичні вказівки до курсового проекту «Благоустрій житлової групи з розробкою середньоповерхового житлового будинку (Житлова група у складі забудови селища на 4-6 тисяч мешканців)» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (VI семестр) (для студентів 3 курсу професійного напряму 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лаврук, В.О. и Хесін, В.О. и Дубинський, В.П. и Амельченко, Р.В. и Богданова, Л.О. и Мухортов, М.Л. (2009) Методичні вказівки до курсового проекту «Селище на 4-6 тисяч мешканців» з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (V семестр) (для студентів 3 курсу професійного напряму 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Панова, Л.П. (2009) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи до комплексного курсового проекту «Групова система розселення – місто на 60000 жителів – громадський центр – громадський комплекс» з курсу архітектурного проектування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панова, Л.П. и Гамалєй, Г.В. и Дрьомова, Л.В. (2015) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панова, Л.П. и Дрьомова, Л.В. и Соловйова, О.С. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування». Частина 1: «Групова система розселення – місто на 60000 жителів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панова, Л.П. и Дрьомова, Л.В. и Соловйова, О.С. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування». Частина 2: «Громадський центр міста – громадський комплекс» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панова, Л.П. и Соловйова, С.О. (2007) Проект селища на 6000 жителів. Розділ: «Розробка генерального плану селища» (Методичні вказівки для самостійної роботи студентів (№829). [Образовательные ресурсы]

Панова, Л.П. и Соловйова, С.О. и Дрьомова, Л.В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування» на тему «Проект селища на 6000 жителів». Розділ «Розробка генерального плану селища» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Радченко, А.О. и Усачова, О.Ю. (2018) Основи архітектурної графіки: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-439-1 (В процессе публикации)

С

Соловйова, С.О. и Мартишова, Л.С. (2014) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проект міста на 60000 жителів» з курсу «Архітектурне проектування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060102 – «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

У

Усачова, О.Ю. (2012) Конспект лекцій з вивчення дисциплін «Нарисна геометрія» та «Архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу напряму 6.060102 «Архітектура», що входять до навчального міждисциплінарного комплексу з вивчення основ архітектурного проектування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ф

Фондорко, Е.Е. (2006) Методические указания "Нормативные документы в сфере строительства. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования". [Образовательные ресурсы]

Х

Хесін, В.О. и Дубинський, В.П. и Амельченко, Р.В. и Мухортов, М.Л. и Россоха, О.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу професійного напряму 1201(6.060102) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хесін, В.О. и Дубинський, В.П. и Амельченко, Р.В. и Мухортов, М.Л. и Россоха, О.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (V, VI семестри) (для студентів 3 курсу професійного напряму 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ц

Цигичко, С.П. и Богданова, Л.О. и Дудка, О.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)(№1849). [Образовательные ресурсы]

Цигичко, С.П. и Богданова, Л.О. и Дудка, О.М. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та курсового проектування з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»)(№1848). [Образовательные ресурсы]

Цигичко, С.П. и Россоха, О.І. и Шушлякова, О.С. и Древаль, І.В. и Конопльова, О.В. и Кодін, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 1-5 курсів напряму 6.060102 (1201) «Архітектура» спеціальності 6.120100 «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шубович, С.О. и Вдовицька, О.В. и Дрьомова, Л.В. и Коптєва, Г.Л. и Мартишова, Л.С. и Панова, Л.П. (2009) Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсової роботи і самостійної роботи з курсу «Архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шубович, С.О. и Фондорко, О.Є. и Панова, Л.П. и Жмурко, Ю.В. и Коптєва, Г.Л. (2005) Основи і методи архітектурного проектування. Лекції. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:20:19 2019 EET.