Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Д | О | П
Количество объектов на этом уровне: 8.

А

Абракітов, В.Е. (2014) Конспект лекцій з курсу „Безпека життєдіяльності та цивільна оборона” (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання напряму 6.050701 – „Електротехніка та електротехнології”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Пашков, В.І. и Ачкасов, І.А. (2009) Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» для студентів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання (спеціальності «Менеджмент організацій» «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

Д

Доронін , Є.В. и Обухов, С.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності і цивільна оборона» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» зі спеціальностей «Світлотехніка і джерела світла» та «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы]

О

Овчаров, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона». [Образовательные ресурсы]

Овчаров, О.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») (№959). [Образовательные ресурсы]

П

Пашков, В.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» (БЖД та ЦО) для студентів 2 курсу заочної форми навчання галузі знань 0507 – «Електротехніка», за напрямком - 6.050701 – «Електротехнічні системи електроспоживання» (ЕСЕ). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»)(№1470). [Образовательные ресурсы]

Пашков, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності і цивільна оборона» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 03:44:56 2019 EET.