Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060102 - Архитектура > Основы теории сооружений"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | К | Ш
Количество объектов на этом уровне: 4.

З

Засядько, М.А. и Кузнєцов, О.М. и Чупринін, О.О. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії споруд» (для студентів денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.060102 - «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. и Колодій, Л.І. и Кузнєцов, О.М. и Смолянінов , М.Ю. и Чупринін, О.О. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, підготовки до практичних занять та контрольних робіт з основ теорії споруд «ВНУТРІШНІ ЗУСИЛЛЯ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОСТОМУ НАВАНТАЖЕННІ» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060102 - «Архітектура»)(№43). [Образовательные ресурсы]

К

Кузнецов, О.М. и Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії споруд» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» ). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шпачук, В.П. и Андрієвська, Л.С. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2014) Опір матеріалів. Частина 2. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при складних навантаженнях : Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та будівельної механіки», «Основи теорії споруд» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.060102 «Архітектура», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Mar 19 20:24:44 2019 EET.