Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > История искусства, архитектуры и градостроения
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060102 - Архитектура > История искусства, архитектуры и градостроения"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Б | В | Г | К | М | П | Ц | Ш
Количество объектов на этом уровне: 21.

Є

Єрошкіна, О.О. (2008) Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єрошкіна, О.О. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування». Розділ «Епоха класицизму» (для студентів 3 курсу напряму 6.060102 «Архітектура»).(№2060). [Образовательные ресурсы]

Б

Богданова, Л.О. (2012) Методичні вказівки з дисципліни «Історія мистецтва, архітектури та містобудування». Модуль № 5 (для самостійної роботи студентів 3 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

В

Вдовицька, О.В. и Панова, Л.П. и Коптєва, Г.Л. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напряму 6.060102 - «Архітектура», галузь 0601 – «Будівництво та архітектура», напряму 1201 – «Архітектура» спеціальності 6.120100 – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Вдовицька, О.В. (2010) Архітектура й мистецтво східного середньовіччя: Візантія, Київська Русь, арабські країни: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Г

Гамалєй, Г.В. и Рябоконь, А.О. (2007) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (№1713). [Образовательные ресурсы]

К

Кодін, В.О. и Конопльова, О.В. и Богданова, Л.О. и Єрошкіна, О.О. и Криворучко, Н.І. и Мухортов, М.Л. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 1201 (6.060102) «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Кодін, В.О. и Панов, П.В. (2008) Архітектура та містобудування Західної Європи і Візантії III – XV століть. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Конопльова, О.В. (2012) Конспект лекцій з дисципліни ― "Історія мистецтв, архітектури та містобудування", модуль № 4 "Давньоруське мистецтво, архітектура та містобудування (X–XVIІ ст.)" (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 ―Архітектура, спеціальності ―Містобудування.). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Конопльова, О.В. (2008) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів при вивчені курсу “Історія мистецтв, архітектури та містобудування” (№1252). [Образовательные ресурсы]

Конопльова, О.В. (2013) Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : Навчальний посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-277-9

Коптєва, Г.Л. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 1201 (6.060102) – «Архітектура»)(№1899). [Образовательные ресурсы]

Коптєва, Г.Л. (2012) Конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»: середини XIX – початку XX ст. ( для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» спеціальності – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Криворучко, Н.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання завдань з курсу «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (№870). [Образовательные ресурсы]

М

Мухортов, М.Л. (2008) Конспект лекцій з курсу “Історія мистецтв, архітектури й містобудування”. Містобудування, архітектура й мистецтво України і Росії ХІХ – початку ХХ ст. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мухортов, М.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія мистецтв, архітектури й містобудування» (Росія та Україна ХІХ – поч. ХХ століть) 8 семестр (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Панова, Л.П. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія мистецтв, архітектури та містобудування (доба бароко)» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 (1201) – «Архітектура», спеціальності 6.120100 – «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панова, Л.П. (2005) Історія мистецтва, архітектури та містобудування ХVІІ - XIX ст. (Франція, Росія, Україна). Лекції і матеріали для самостійного вивчення. [Образовательные ресурсы]

Ц

Цигичко, С.П. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтва, архітектури і містобудування», модуль № 3 «Мистецтво, архітектура і містобудування Західної Європи епохи Відродження» (для студентів 2 курсу напряму 6.060102 «Архітектура» спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шубович, С.О. (2008) Міфопоетична культура в естетиці міста (наукові основи - мистецтво - архітектура. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Шубович, С.О. и Вдовицька, О.В. (2011) Стародавня архітектура: конспект лекцій з курсу «Історія мистецтв, архітектури і містобудування» (для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки бакалавр 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:26:32 2019 EET.