Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Основы экологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060102 - Архитектура > Основы экологии"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | Г | К | Л | Т
Количество объектов на этом уровне: 29.

Б

Бригінець, К.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Основи екології" (№692). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Основи екології" (№695). [Образовательные ресурсы]

Г

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 6.090600 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 6.090600 «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Галетич, І.К. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Галетич, І.К. (2012) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Основи Екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы]

К

Катков, М.В. (2009) Конспект лекцій з курсу «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної форми та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2051). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Основи екології: Конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 - „Туризм”). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент » спеціалізації «Логістика», «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент місцевого самоврядування», Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент готельно-курортного і туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент готельно-курортного і туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» спеціальність «Транспортні системи»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології ( за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи екології»(для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1246). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101«Транспортні технології» (за видами транспорту)(№2052). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямком підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 Гідротехніка (Водні ресурси) спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. и Дегтерева, Л.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Ковальова, О.О. (2014) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)(№957). [Образовательные ресурсы]

Л

Лобов, А.А. (2007) Методические указания для самостоятельного изучения курса и выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы экологии». [Образовательные ресурсы]

Т

Ткачов, В.О. и Ковальова, О.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:23:38 2019 EET.