Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Туристское страноведение
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Туристское страноведение
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Туристское страноведение"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Л | П | Т
Количество объектов на этом уровне: 11.

Л

Леонов, Я.В. и Парфіненко, А.Ю. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы]

П

Парфіненко, А.Ю. (2007) Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (№800). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. (2007) Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (№799). [Образовательные ресурсы]

Парфіненко, А.Ю. (2007) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (№822). [Образовательные ресурсы]

Поколодна, М.М. (2014) Програма з дисципліни “Туристське краєзнавство” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Поколодна, М.М. (2014) Робоча програма з дисципліни “Туристське краєзнавство” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Поколодна, М.М. и Божко, Л.Д. (2013) Туристське краєзнавство: навчальний посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-301-1

Т

Тонкошкур, М.В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисциплін «Туристське країнознавство» (для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»), «Географія туризму» («Туристське країнознавство») (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тонкошкур, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Тонкошкур, М.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Тонкошкур, М.В. и Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. (2012) Туристське країнознавство: Підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-224-3

Этот список был создан Sun Feb 17 07:53:34 2019 EET.