Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Транспортное планирование городов
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Транспортное планирование городов"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Л
Количество объектов на этом уровне: 4.

Л

Лобашов, О.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання з спеціальності 7.100402 і 8.100402 «Транспортні системи» напряму підготовки 1004 «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы]

Лобашов, О.О. (2011) Конспект лекцій з курсу «Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Лобашов, О.О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)»)(№2161). [Образовательные ресурсы]

Лобашов, О.О. и Прасоленко, О.В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Mar 21 20:25:17 2019 EET.