Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Функциональная логистика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К
Количество объектов на этом уровне: 4.

К

Куш, Є.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»)(№2337). [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. и Рудєва, А.С. (2013) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»)(№2338). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 17:57:07 2019 EET.