Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Теоретическая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Теоретическая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Теоретическая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Теоретическая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Теоретическая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Теоретическая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Теоретическая механика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Теоретическая механика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | З | Л | Ш
Количество объектов на этом уровне: 23.

Г

Гарбуз , А.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка ” для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

З

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. и Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.060101 Будівництво, 6.060105 Гідротехніка (фахове спрямування «Водні ресурси»), 6.170202 Охорона праці, 6.050702 Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Золотов, М.С. и Гарбуз , А.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка” для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Скляров, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка” для студентів 1, 2 курсів денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона праці в будівництві», спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель». [Образовательные ресурсы]

Л

Лукіна, Е.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична механіка" (для студентів 2 курсів ФПО та ЗН напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка). [Образовательные ресурсы]

Лукіна, Е.В. и Кузнецов, А.І. (2005) Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник. [Образовательные ресурсы]

Ш

Шпачук, В.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка” для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальностей 6.092200 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Пушня, В.О. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2009) Теоретична механіка. Динаміка: Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка», 6.060103 «(Гідротехніка) Водні ресурси», 6.030601 «Транспортні системи»). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз, А.О. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу СТАТИКА курсу теоретичної механіки (для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології(за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці»)(№1397). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу ДИНАМІКА курсу теоретичної механіки (для студентів 1 і 2 курсу навчання бакалаврів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»,6.170202 «Охорона праці» » та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.05070203 «Електричний транспорт», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу КІНЕМАТИКА курсу теоретичної механіки (для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці»)(№370). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять, контрольних робіт і самостійної роботи з розділу "Динаміка" курсу теоретичної механіки (№1128). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2012) Теоретична механіка. Кінематика: конспект лекцій (для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2007) Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник. [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2005) Теоретична механіка. Статика. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2011) Теоретична механіка. Статика: конспект лекцій (для студентів 1-2 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2014) Теоретична механіка: Конспект лекцій і завдання для контрольних і самостійних робіт (для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей:7.05070203 «Електричний транспорт», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2015) Теоретична механіка: навч.-метод. посібник і завдання для контрольних і самостійних робіт. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. и Скляров, В.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи з розділу "Статика" курсу теоретичної механіки (№851). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. и Скляров, В.О. (2007) Методичні вказівки для самостійної роботи з розділу "Кінематика" курсу теоретичної механіки (№577). [Образовательные ресурсы]

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка. Динаміка» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електротехнології, 263 – Цивільна безпека, 185 – Нафтогазова інженерія та технології та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, виконання конт- рольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу «Теоретична механіка». Розділ «Статика» (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Золотов, М.С. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. и Скляров, В.О. (2006) Теоретична механіка. Кінематика: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:30:04 2019 EET.