A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Subject is "Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0921 - "Building" > Theoretical mechanics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0926 - "Water resources" > Theoretical mechanics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0922 - "Electromechanics" > Theoretical mechanics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 0906 - "Electrical engineering" > Theoretical mechanics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.060101 - Construction > Theoretical mechanics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.050701 - Electrical and Electric > Theoretical mechanics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.170202 - Health > Theoretical mechanics
Our editions > Methodical materials are after directions of preparation of academy > 6.070101 - Transportation Technologies (by transport) > Theoretical mechanics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | З | Л | Ш
Number of items at this level: 23.

Г

Гарбуз , А.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка ” для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

З

Засядько, М.А. and Середа , Н.В. and Шпачук, В.П. and Кузнецов, О.М. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.060101 Будівництво, 6.060105 Гідротехніка (фахове спрямування «Водні ресурси»), 6.170202 Охорона праці, 6.050702 Електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Золотов, М.С. and Гарбуз , А.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка” для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource]

Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Скляров, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка” для студентів 1, 2 курсів денної і 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона праці в будівництві», спеціальності «Міське будівництво і господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель». [Teaching Resource]

Л

Лукіна, Е.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична механіка" (для студентів 2 курсів ФПО та ЗН напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка). [Teaching Resource]

Лукіна, Е.В. and Кузнецов, А.І. (2005) Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Ш

Шпачук, В.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Теоретична механіка” для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» спеціальностей 6.092200 – «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Пушня, В.О. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2009) Теоретична механіка. Динаміка: Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка», 6.060103 «(Гідротехніка) Водні ресурси», 6.030601 «Транспортні системи»). [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять, контрольних робіт і самостійної роботи з розділу "Динаміка" курсу теоретичної механіки (№1128). [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. and Скляров, В.О. (2008) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи з розділу "Статика" курсу теоретичної механіки (№851). [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз, А.О. (2011) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу СТАТИКА курсу теоретичної механіки (для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології(за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці»)(№1397). [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу ДИНАМІКА курсу теоретичної механіки (для студентів 1 і 2 курсу навчання бакалаврів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»,6.170202 «Охорона праці» » та слухачів другої вищої освіти спеціальностей: 7.05070203 «Електричний транспорт», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2012) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу КІНЕМАТИКА курсу теоретичної механіки (для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці»)(№370). [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2012) Теоретична механіка. Кінематика: конспект лекцій (для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці»). [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2011) Теоретична механіка. Статика: конспект лекцій (для студентів 1-2 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2014) Теоретична механіка: Конспект лекцій і завдання для контрольних і самостійних робіт (для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.170202 «Охорона праці» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей:7.05070203 «Електричний транспорт», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2015) Теоретична механіка: навч.-метод. посібник і завдання для контрольних і самостійних робіт. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Шпачук, В.П. and Пушня, В.О. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка. Динаміка» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електротехнології, 263 – Цивільна безпека, 185 – Нафтогазова інженерія та технології та слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource] (In Press)

Шпачук, В.П. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, виконання конт- рольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу «Теоретична механіка». Розділ «Статика» (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)). [Teaching Resource] (In Press)

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2007) Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2005) Теоретична механіка. Статика. Конспект лекцій. [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. and Скляров, В.О. (2007) Методичні вказівки для самостійної роботи з розділу "Кінематика" курсу теоретичної механіки (№577). [Teaching Resource]

Шпачук, В.П. and Золотов, М.С. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. and Скляров, В.О. (2006) Теоретична механіка. Кінематика: Конспект лекцій. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Jun 13 10:52:31 2024 EEST.