Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Объектно ориентированное программирование"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | Я
Количество объектов на этом уровне: 3.

К

Костенко, О.Б. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Об’єктно орієнтоване програмування» (для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Я

Яковицький, І.Л. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яковицький, І.Л. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 12 – Інформаційні технології спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Mar 26 20:26:51 2019 EET.