Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Региональный менеджмент
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Региональный менеджмент"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Н
Количество объектов на этом уровне: 8.

В

Васильєв, О.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Н

Новікова, М.М. (2008) Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного (розрахунково-графічного) завдання "Визначення і оцінка рівня економічного розвитку регіону" для самостійного вивчення дисципліни "Регіональний менеджмент" (№983). [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 – “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2009) Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни "Регіональний менеджмент" (№1590). [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2007) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни "Регіональний менеджмент" (№923). [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2007) Регіональний менеджмент: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Програма навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. и Гайдученко, С.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни “Регіональний менеджмент” для студентів за напрямом підготовки 6.030601 - Менеджмент. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:16:45 2019 EET.