Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Спецкурс по направлению профилизации
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Спецкурс по направлению профилизации"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | М
Количество объектов на этом уровне: 6.

К

Капцов, І.І. и Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплін «Спецкурс за напрямом профілізації», «Спецкурс за напрямом спеціалізації» (для студентів 3 курсу денної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№2310). [Образовательные ресурсы]

Капцов, І.І. и Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисциплін «Спецкурс за напрямом профілізації», «Спецкурс за напрямом спеціалізації» для студентів 5 курсу денної форми навчання, 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляції». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Капцов, І.І. и Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2014) Методичні вказівки з виконання курсового проектування з дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації», «Спецкурс за напрямом профілізації» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», а також слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Капцов, І.І. и Котух, В.Г. и Пахомов, Ю,В. (2014) Спецкурс за напрямом спеціалізації. Спецкурс за напрямом профілізації. Методичні вказівки до практичної роботи (для студентів 5 курсу денної форми та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», а також слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

М

Масловський, В.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації» і «Спецкурс за напрямом профілізації» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0921 - «Будівництво», спеціальність 7.092108 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Масловський, В.В. (2009) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Технологія ремонту систем газотеплопостачання і повітряобміну» з дисциплін «Спецкурс за напрямом профілізації», «Спецкурс за напрямом спеціалізації» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1968). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 03:53:22 2019 EET.