Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Компьютерные информационные технологии в светотехнике
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Компьютерные информационные технологии в светотехнике"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В
Количество объектов на этом уровне: 5.

В

Васильєва, Ю.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни « Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів і магістрів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.090605, 8.090605 – Світлотехніка і джерела світла). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення і контрольні завдання з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090605 – «Світлотехніка і джерела світла»)(№1851). [Образовательные ресурсы]

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (№1037). [Образовательные ресурсы]

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи студентів і виконання контрольних робіт з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціаль- ності 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:24:25 2019 EET.