Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Безопасность движения и тормозные системы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Безопасность движения и тормозные системы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Безопасность движения и тормозные системы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К
Количество объектов на этом уровне: 11.

К

Кульбашна, Н.І. (2009) Безпека руху і гальмівні системи: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.092202 – „Електричний транспорт”)(№1651). [Образовательные ресурсы]

Кульбашна, Н.І. (2010) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - Електромеханіка)(№2005). [Образовательные ресурсы]

Кульбашна, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) - «Електромеханіка» спеціальності 6.092200 – «Електричний транспорт». [Образовательные ресурсы]

Кульбашна, Н.І. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы]

Кульбашна, Н.І. (2012) Методичні вказівки до проведення розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»)(№2249). [Образовательные ресурсы]

Кульбашна, Н.І. (2008) Методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Безпека руху і гальмівні системи" (№1044). [Образовательные ресурсы]

Кульбашна, Н.І. (2014) Програма дисципліни “Безпека руху та гальмівні системи” для студентів напряму підготовки 6.050702 "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы]

Кульбашна, Н.І. (2014) Програма навчальної дисципліни за вибором студента «Безпека руху та гальмівні системи» підготовки бакалавр напряму 6.050702 «Електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кульбашна, Н.І. (2014) Робоча програма з дисципліни “Безпека руху та гальмівні системи” для студентів за напрямом підготовки 6.050702 "Електромеханіка". [Образовательные ресурсы]

Кульбашна, Н.І. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 - Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кульбашна , Н. І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sun Feb 17 07:22:17 2019 EET.