Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Проектный анализ 2
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Проектный анализ 2"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Р
Количество объектов на этом уровне: 4.

Р

Рославцев, Д.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз 2» (для студентів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 1004 «Транспортні технології», спеціальностей 8.100401, 7.100401 «Організація і регулювання дорожнього руху»; 8.100402, 7.100402 – «Транспортні системи»; 8.100403, 7.100403 - «Організація перевезень і управління на транспорті (міському електротранспорті)»). [Образовательные ресурсы]

Рославцев, Д.М. (2012) Конспект лекцій з курсу «Проектний аналіз 2» (для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальностями – 7.07010101, 8.07010101 – «Транспортні системи (за видами транспорту)»; 7.07010102, 8.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)»; 7.07010104, 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектний аналіз 2» (для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»).(№1582). [Образовательные ресурсы]

Рославцев, Д.М. и Федорова, Т.Ф. и Ольхова, М.В. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектний аналіз 2» (для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 7.07010101, 8.07010101 – «Транспортні системи (за видами транспорту)», 7.07010104, 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху»; 7.07010102, 8.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту»)(№274). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:27:20 2019 EET.