Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Вентиляция
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Вентиляция"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Г | П
Количество объектов на этом уровне: 7.

Є

Євсєєва, Т.О. (2001) Програма дисципліни і комплексна контрольна робота з курсу "Вентиляція та кондиціювання повітря". [Образовательные ресурсы]

Г

Гранкіна, В.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Гранкіна, В.В. (2013) Методичні вказівки для практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№2309). [Образовательные ресурсы]

Гранкіна, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107), «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

П

Пранцуз, О.С. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вентиляція» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Пранцуз, О.С. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція» Розділ «Властивості вологого повітря і зображення процесів обробки повітря на J-d діаграмі» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності 7.092108, 7.06010107 “Теплогазопостачання і вентиляція”)(№669). [Образовательные ресурсы]

Пранцуз, О.С. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція». Розділ «Аеродинамічний розрахунок систем вентиляції» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1125). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:30:28 2019 EET.