Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Термодинамика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Р
Количество объектов на этом уровне: 3.

Р

Ромашко, О.В. и Міланко, В.А. (2009) Курс лекцій з дисципліни «Термодинаміка» (для студентів напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни „Термодинаміка” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму 6.060101 - «Будівництво» спец. «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спец. 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1270). [Образовательные ресурсы]

Ромашко, О.В. и Березняк, І.Є. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Термодинаміка» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво"спеціальності – "Теплогазопостачання і вентиляція"та для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму;спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:21:23 2019 EET.