Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Гигиена труда
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Гигиена труда"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | Н
Количество объектов на этом уровне: 6.

Ж

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Гігієна праці” (для студентів 3 та 4 курсів напряму підготовки 0921 “Будівництво” спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Гігієна праці" (№827). [Образовательные ресурсы]

Н

Нікітченко, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Гігієна праці» (для студентів за напрямом підготовки 0921 (6. 060101) «Будівництво» спеціальності: «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Гігієна праці» (для студентів 3,4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»)(№1418). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2012) Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних занять з дисципліни «Гігієна праці» (для студентів 3, 4 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Гігієна праці” (для студентів за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Tue Feb 19 20:20:06 2019 EET.