Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Реконструкция жилищных территорий
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Реконструкция жилищных территорий"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж
Количество объектов на этом уровне: 6.

Ж

Жидкова, Т.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0921 – «Будівництво» спеціальності - Міське будівництво та господарство МБГ). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Реконструкція житлових територій» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092107 (7.06010103, 8.06010103) «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2007) Методичні вказівки до курсового проекту «Реконструкція житлового кварталу», практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Реконструкція житлових територій» (№716). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2014) Програма дисципліни "Реконструкція житлових територій" для студентів спеціальності 7.06010103, 8.06010103 "Міське будівництво та господарство". [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності 7.092103 (7.06010103) та 8.092103 (8.06010103) – «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2014) Робоча програма дисципліни "Реконструкція житлових територій" для студентів спеціальності 7.06010103, 8.06010103 "Міське будівництво та господарство". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:22:10 2019 EET.