Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Сопротивление материалов спецкурс. Основы теории упругости и пластичности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Сопротивление материалов спецкурс. Основы теории упругости и пластичности"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: З | С | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 6.

З

Засядько, М.А. (2005) Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з опору матеріалів (спецкурс) "Розв’язання плоскої задачі методом скінченних різниць". [Образовательные ресурсы]

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2007) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи з виконання розрахунково-графічного завдання із спецкурсу опору матеріалів "Основи теорії пружності та пластичності" (№642). [Образовательные ресурсы]

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2014) „Метод скінченних різниць у плоскій задачі теорії пружності”: Методичні вказівки і завдання до практичних робіт, самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання із “Опору матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 - «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092101 (7.06010101) «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів (спецкурс)і основи теорії пружності та пластичності» (для слухачів 2 курсу другої вищої освіти (7.06010101) - «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чупринін, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності та пластичності» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 (0921) - «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шутенко , Л.Н. и Засядько, Н.А. и Чупрынин, А.А. (2007) Основы теории упругости и пластичности. Учебное пособие для студентов строительных специальностей. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:27:55 2019 EET.