Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Основы внешнеэкономических связей
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Основы внешнеэкономических связей"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | Н | О | Ч | Ш
Количество объектов на этом уровне: 9.

В

Володіна, І.М. и Батістова, О.І. (2009) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічної зв’язків” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.100400 - „Транспортні системи”. [Образовательные ресурсы]

Володіна, І.М. и Батістова, О.І. (2009) Програма і робоча програма дисципліни „Основи зовнішньоекономічних зв’язків” ” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.100400 - „Транспортні системи”. [Образовательные ресурсы]

Н

Наумов, М.С. (2014) Програма з дисципліни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. (2014) Робоча програма з дисципліни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» для студентів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. и Шекшуєв, О.А. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» підготовки бакалавр напряму 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Образовательные ресурсы]

Наумов, М.С. и Шекшуєв, О.А. (2014) Робоча програма навчальноi дисциплiни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму 6.070101 – «Транспортні технології (за видами трапспорту)». [Образовательные ресурсы]

О

Островський, І.А. и Шекшуєв, О.А. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чуприна, О.О. (2007) Методичні рекомендації до семінарських занять та організації самостійної роботи з курсу “Основи зовнішньоекономічних зв’язків”. [Образовательные ресурсы]

Ш

Шекшуєв, О.А. (2012) Методичні вказівки для самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»)(№1450). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Mar 21 20:27:39 2019 EET.