Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Планирование городов и транспорт
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Планирование городов и транспорт"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Ж | Л
Количество объектов на этом уровне: 15.

А

Апатенко, Т.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт" (для студентів 2 курсу денної,3 курсу заочної форм навчання та 1 курсу факультету ДВ за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво", „Охорона праці в будівництві”. [Образовательные ресурсы]

Б

Безлюбченко, О.С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт" (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство" та спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель (ТОР та РБ). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи з дисципліни «Планування міст та транспорт» (модуль 2) та курсового проекту «Планування міської території» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безлюбченко, О.С. (2014) Програма дисципліни «Планування міст і транспорт» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Планування міст і транспорт" (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки (0921) 6.060101 "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство" та спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель"). [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. (2014) Робоча програма дисципліни «Планування міст і транспорт» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. и Гордієнко, С.М. и Завальний, О.В. (2006) Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. и Гордієнко, С.М. и Завальний, О.В. (2008) Планування міст і транспорт: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Безлюбченко, О.С. и Завальний, О.В. и Жидкова, Т.В. (2014) Планування міста : Методичні вказівки до практичних занять, виконання курсової, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ» (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безлюбченко, О.С. и Жидкова, Т.В. (2008) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з дисципліни «Планування міст і транспорт» (№1151). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жидкова, Т.В. (2007) Планування міста. Робочий зошит до курсової розрахунково-графічної) роботи і практичних занять з дисципліни «Планування міст і транспорт». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Л

Ляпенко, В.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Планування міст і транспорт» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Ляпенко, В.О. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Планування міст і транспорт» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Ляпенко, В.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Інженерний благоустрій територій житлових будинків» з дисципліни «Планування міст і транспорт» (№636). [Образовательные ресурсы]

Ляпенко, В.О. (2008) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисипліни "Планування міст і транспорт" (№1679). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:19:05 2019 EET.