Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Организация и управление производством
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Организация и управление производством"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | М | Р
Количество объектов на этом уровне: 6.

Г

Глушенкова, І.С. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»)(№176). [Образовательные ресурсы]

Глушенкова, І.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Організація і управління виробництвом» для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы]

Глушенкова , І.С. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація та управління виробництвом» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы]

М

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація і управління виробництвом» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Р

Радзінська, Ю.Б. (2014) Програма навчальної дисципліни «Організація і управління виробництвом» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Радзінська, Ю.Б. (2014) Робоча програма з дисципліни «Організація і управління виробництвом» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:17:21 2019 EET.