Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Технология очистки водно-дисперсных систем
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Технология очистки водно-дисперсных систем"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Г
Количество объектов на этом уровне: 5.

Є

Єріна, І.М. (2008) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”. Модуль 1 "Технологія очистки природних вод". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Г

Гуцал, І.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни „Технологія очистки водно-дисперсних систем”, Модуль 2: «Технологія очищення стічних вод» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0926 –„Водні ресурси”, спеціаль-ності 6.092600 – „Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гуцал, І.О. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Технологія очистки водно-дисперсних систем», Модуль 2: «Технологія очистки стічних вод» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)(№1375). [Образовательные ресурсы]

Гуцал, І.О. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни і виконання лабораторних робіт «Технологія очистки водно-дисперсних систем», Модуль 2: «Технологія очистки стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)(№165). [Образовательные ресурсы]

Гуцал, І.О. и Єріна, І.М. и Сорокіна, К.Б. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія очистки водно-дисперсних систем» Модуль 1. Технологія очистки природних вод. Модуль 2. Технологія очистки стічних вод (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)») спеціальності 6.092600 «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:23:33 2019 EET.