Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Современные способы постройки монолитных зданий и инженерных сооружений
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0926 - "Водные ресурсы" > Современные способы постройки монолитных зданий и инженерных сооружений
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Современные способы постройки монолитных зданий и инженерных сооружений"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К
Количество объектов на этом уровне: 4.

К

Костюк, М.Г. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсів «Сучасні способи зведення монолітних будівель та інженерних споруд» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0921-«Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство»(№2054). [Образовательные ресурсы]

Костюк, М.Г. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні засоби зведення монолітних будівель та інженерних споруд міста» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0921 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Костюк, М.Г. и Панченко, В.О. и Качура, А.О. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Сучасні способи зведення монолітних будівель та інженерних споруд" і виконання розрахунково-графічної роботи "Зведення резервуара чистої води в збірно-монолітному варіанті". [Образовательные ресурсы]

Костюк, М.Г. и Помазан, М.Д. (2011) Конспект лекцій з дисципліни „Сучасні засоби зведення монолітних будівель та інженерних споруд міста” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» та «Спеціаліст» спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:02:42 2019 EET.