Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Охрана труда при эксплуатации и ремонте ПС
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Охрана труда при эксплуатации и ремонте ПС"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Д
Количество объектов на этом уровне: 6.

Г

Губенко, В.Д. (2005) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Охорона праці при експлуатації і ремонті РС". [Образовательные ресурсы]

Д

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092202, 8.092202 - «Електричний транспорт» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»)(№100). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2009) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» / для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0922 «Електромеханіка» спеціальності 7.092202, 8.092202 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті». [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Данова, К.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з курсу "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту" (№755). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2008) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту” (№1034). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:19:40 2019 EET.