Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Общий курс транспорта
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Общий курс транспорта
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Общий курс транспорта
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Общий курс транспорта"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | П | С
Количество объектов на этом уровне: 11.

К

Куш, Є.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», спеціальності - «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Куш, Є.І. и Соколова, Н.А. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів усіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціальності «Логістика»)(№2082). [Образовательные ресурсы]

П

Пруненко, Д.О. (2009) Методичні вказівки до виконання до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної напрямку підготовки 1004 (6.070101) – «Транспортні технології»)(№1791). [Образовательные ресурсы]

Пруненко, Д.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы]

Пруненко, Д.О. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Загальний курс транспорту" (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601«Менеджмент» спеціальності «Логістика». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пруненко, Д.О. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» спеціальності «Логістика»)(№2255). [Образовательные ресурсы]

Пруненко, Д.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування - «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Пруненко, Д.О. и Соколова, Н.А. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Загальний курс транспорту" (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Пруненко, Д.О. и Соколова, Н.А. (2013) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пруненко, Д.О. и Соколова, Н.А. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»)(№2313). [Образовательные ресурсы]

С

Соколова, Н.А. и Шевченко , А.О. (2003) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Загальний курс транспорту". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Mar 19 20:19:04 2019 EET.