Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Маркетинг
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Маркетинг
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Маркетинг
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Маркетинг
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Маркетинг"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | З | К | М | О | П | Ф
Количество объектов на этом уровне: 44.

А

Андрєєва, В.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» ((для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андрєєва, В.М. (2006) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" (№428). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2122). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Г

Горбачова, Ю.І. (2008) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (№900). [Образовательные ресурсы]

Горбачова, Ю.І. (2008) Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Горбачова, Ю.І. (2008) Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг». [Образовательные ресурсы]

З

Запорожець, Г.В. (2016) Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Калініченко, Л.Л. и Соколенко, А.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калініченко, Л.Л. и Соколенко, А.С. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2005) Методичні вказівки до вивчення курсу "Маркетинг". [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. (2006) Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з Маркетингу (№380). [Образовательные ресурсы]

М

Макаренко, І.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – Економіка підприємства й 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Макаренко, І.І. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Макаренко, І.І. (2007) Маркетинг: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Макаренко, І.І. и Груба, Г.І. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Маркетинг". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. и Мущинська, Н.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Маркетинг” (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит» та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Молодченко, Т.Г. и Мущинська, Н.Ю. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Маркетинг” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030509 - Облік і аудит). [Образовательные ресурсы]

Мущинська, Н.Ю. (2009) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – Економіка і підприємство 6.030509 – «Облік і аудит» та 6.030504 – «Економіка підприємства»)(№155). [Образовательные ресурсы]

Мущинська, Н.Ю. и Молодченко, Т.Г. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять і організації самостійної роботи з дисципліни „Маркетинг ” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 - Економіка підприємства, 6.030509 - Облік і аудит)(№55). [Образовательные ресурсы]

О

Оболенцева, Л.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Маркетинг” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы]

Оспіщев, В.І. и Пруненко, Д.О. (2003) Посібник до практичних занять з курсу "Маркетинг". [Образовательные ресурсы]

П

Плеханова, О.Г. (2006) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу "Маркетинг". [Образовательные ресурсы]

Поспєлов, О. В. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства, 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поспєлов, О. В. (2015) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ф

Фисун, К.А. и Жовтяк, А.А. (2012) Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Маркетинг» (для студентов 4 курса заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2232). [Образовательные ресурсы]

Фисун, К.А. и Карпалюк, И.Т. и Фисун, И.В. (2006) Маркетинг. Программа дисциплины и задания к контрольной работе. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фисун, К.А. и Фисун, И.В. (2006) Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Маркетинг». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства, 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»). [Образовательные ресурсы]

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Облік і аудит» і «Економіка підприємства»)(№1877). [Образовательные ресурсы]

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№496). [Образовательные ресурсы]

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2011) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства, 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»)(№1472). [Образовательные ресурсы]

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства, 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Фісун, К.А. и Жовтяк , Г.А. и Фісун, І.В. (2008) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Маркетинг» (№1025). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Mar 22 20:24:34 2019 EET.