Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Сопротивление материалов и строительная механика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Ш
Количество объектов на этом уровне: 4.

А

Андрієвська, Л.С. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Опір матеріалів та будівельна механіка» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення». [Образовательные ресурсы]

Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з опору матеріалів і будівельної механіки «Згин у балках і рамах» для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» (№1191). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шпачук, В.П. и Андрієвська, Л.С. и Середа , Н.В. и Чупринін, О.О. (2014) Опір матеріалів. Частина 2. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при складних навантаженнях : Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та будівельної механіки», «Основи теорії споруд» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.060102 «Архітектура», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шутенко, Л.М. и Андрієвська, Л.С. и Засядько, М.А. (2010) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Опір матеріалів» і «Опір матеріалів та будівельна механіка» (для студентів 1-3 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.060101 - «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»)(№1458). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:07:44 2019 EET.