Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Корпоративное управление
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Корпоративное управление"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ш
Количество объектов на этом уровне: 6.

Ш

Штерн, Г.Ю. (2009) Корпоративне управління: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Корпоративне управління» (для студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня підготовки магістр, напрям підготовки - 0502 Менеджмент, спеціальності 8.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2009) Ситуаційні та практичні завдання для практичних занять з курсу «Корпоративне управління»: методичні вказівки для студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня підготовки магістр, напрямку "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штерн, Г.Ю. (2005) Корпоративне управління. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Ділове адміністрування (корпоративне управління)», «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:23:18 2019 EET.