Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Стратегический менеджмент
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Стратегический менеджмент
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Стратегический менеджмент"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: В | К | О | П
Количество объектов на этом уровне: 18.

В

Віноградська, О.М. и Мущинська, Н.Ю. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. и Віноградська, Н.С. (2008) Лекції з дисципліни "Стратегічний менеджмент". [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. и Шевченко, В.С. и Віноградська, Н.С. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент” спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» денної і заочної форм навчання, 8.050201 «Магістр менеджменту місцевого самоврядування»(№1954). [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Віноградська, О.М. (2013) Тексти лекцій з курсу «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

К

Кайлюк, Є.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальностей 7.050201, 8.050201 - “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Андрєєва, В.М. и Гриненко, В.В. (2010) Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства, Харків. ISBN 978-966-695-176-5

Кайлюк, Є.М. (2006) Стратегічний менеджмент. Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Гриненко, В.В. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Стратегічний менеджмент" (№500). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Гриненко, В.В. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

О

Оболенцева, Л.В. и Петрова, Н.Б. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Петрова, Н.Б. (2013) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «спеціаліст» спеціальності 7.14010301 – Туризмознавство та освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм спеціалізації (освітньої програми) «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Петрова, Н.Б. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0502 – “Менеджмент” (7.050201, 8.050201 - “Менеджмент організацій”) 0504 - “Туризм” (7.050401, 8.050401 - “Туризм”, 7.050402, 8.050402 - “Готельне господарство”). [Образовательные ресурсы]

Петрова, Н.Б. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Стратегічний менеджмент (в галузі)» з дидактичним забезпеченням (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7. 03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)»)(№2162). [Образовательные ресурсы]

Петрова, Н.Б. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Стратегічний менеджмент (в галузі)» з дидактичним забезпеченням (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7. 03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 7.14010301, 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)»)(№2165). [Образовательные ресурсы]

Писаревський, І.М. и Тищенко, О.М. и Поколодна, М.М. и Петрова, Н.Б. (2009) Стратегічний менеджмент: Підручник. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 06:46:58 2019 EET.