Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Организация производства на предприятиях ГХ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Организация производства на предприятиях ГХ
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Организация производства на предприятиях ГХ"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Б | К
Количество объектов на этом уровне: 7.

Б

Буркун, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1553). [Образовательные ресурсы]

К

Карлова, О.А. (2006) Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2007) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (№594). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання та контролю самостійної роботи з дисципліни "Організація виробництва на підприємствах міського господарства" (№605). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 0502 (6. 030601) – “Менеджмент”, спец. „Менеджмент організацій міського господарства”). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» для студентів 2,3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6. 030601 (0502) – “Менеджмент” (№1830). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2011) Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:00:33 2019 EET.