Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Учет в бюджетных организациях
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Учет в бюджетных организациях"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | К
Количество объектов на этом уровне: 7.

А

Андренко, О.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних організаціях» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 –«Облік і аудит» ). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2012) Конспект лекцій з курсу ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, О.А. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Облік у бюджетних установах" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андренко, О.А. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1335). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

К

Краївська, І.А. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облік у бюджетних установах ” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму 0501 “Економіка і підприємництво” 6.030509– „Облік і аудит ”). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 03:19:52 2019 EET.