Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Геоинформационные технологии
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Геоинформационные технологии"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | В | О | П | Ш
Количество объектов на этом уровне: 16.

Є

Євдокімов, А.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Геоінформаційні технології” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності "Міське будівництво та господарство" напряму підготовки 0921 (6.060101)"Будівництво". [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2015) Методичні вказівки для виконання практичних занять, самостійної роботи, виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Геоінформаційні технології» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010102 «Промислове та цивільне будівництво». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

В

Воронкова, Т.Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів 5 та 6 курсів заочної форми навчання та другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы]

Воронкова, Т.Б. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы]

О

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. и Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання ЦПО та ЗН спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Патракеєв , І. М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Геоінформаційні технології” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво" напряму підготовки 0921 "Будівництво". [Образовательные ресурсы]

Патракеєв , І. М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Геоінформаційні технології” для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.092100 "Міське будівництво та господарство" напряму підготовки 0921 "Будівництво". [Образовательные ресурсы]

Патракеєв , І. М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальностей 7.06010103 "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Патракеєв , І. М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальностей 8.06010103 "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Патракеєв , І. М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальності 7.06010101 "Промислове та цивільне будівництво"). [Образовательные ресурсы]

Патракеєв , І. М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів 6 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 "Архітектура" спеціальностей 7.06010202, 8.06010202 "Містобудування"). [Образовательные ресурсы]

Патракеєв , І. М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» (для студентів для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальностей 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво"). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шипулін, В.Д. и Євдокімов, А.А. (2015) Програма дисципліни "Геоінформаційні технології" для студенів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Шипулін, В.Д. и Євдокімов, А.А. (2015) Робоча програма дисципліни "Геоінформаційні технології" для студенів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:21:50 2019 EET.