Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Композиционные строительные материалы
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Композиционные строительные материалы"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | Л
Количество объектов на этом уровне: 10.

К

Кондращенко, О.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво» спеціальності – «Міське будівництво та господарство»/. [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2015) Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. (2013) Методичні вказівки для виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко, О.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2011) Програма і робоча програма з дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Бурак, М.П. и Рищенко, Т.Д. (2005) Методичні вказівки для виконання практичних занять з курсу "Композиційні матеріали" (№314). [Образовательные ресурсы]

Кондращенко, О.В. и Жигло, А.А. (2016) Новітні опоряджувальні матеріали, вироби та конструкції: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Л

Лапшин, О.С. и Юшко, В.А. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему «Композиційні матеріали на основі органічних в’яжучих речовин» (№664). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:24:38 2019 EET.