Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Дискретная математика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Дискретная математика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Дискретная математика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Дискретная математика
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Дискретная математика"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | М
Количество объектов на этом уровне: 9.

К

Коваленко, Л.Б. (2014) Програма дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». [Образовательные ресурсы]

Коваленко, Л.Б. (2015) Робоча програма дисципліни “Дискретна математика” для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». [Образовательные ресурсы]

Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. (2015) Дискретна математика для менеджерів: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. ISBN 978-966-695-370-7

Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. (2006) Дискретна математика: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. (2009) Методичні вказівки з дискретної математики (для практичних занять та самостійної роботи студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент” і 6.030504 – “Економіка підприємствa”). [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Дискретна математика" для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент", спеціальність "Менеджмент організацій". [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Коваленко, Л.Б. и Станішевський, С.О. и Якунін, А.В. и Пахомова, Є.С. (2008) Елементи дискретної математики: Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Дискретна математика” (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, спеціальність “Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы]

М

Манакова, Н.О. и Макогон, Н.В. (2013) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни „Дискретна математика” (для студентів 3-го курсу денної та 4-го курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Fri Feb 22 20:29:16 2019 EET.