Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Городская климатология
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Городская климатология"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж
Количество объектов на этом уровне: 9.

Ж

Жидкова, Т.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Міська кліматологія" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво")(№1932). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Міська кліматологія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 6.092100 - Міське будівництво та господарство МБГ). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2010) Робочий зошит до розрахунково-графічної роботи з курсу "Міська кліматологія " (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство"). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2008) Довідковий посібник до розрахунково-графічної роботи і практичних занять з курсу "Міська кліматологія" (№1063). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Конспект лекцій з курсу «Міська кліматологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних робіт, самостійної і розрахунково-графічної робіт «Кліматичний паспорт міста» з курсу "Міська кліматологія" (для студентів спеціальності «Міське будівництво та господарство» 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жидкова, Т.В. (2014) Програма дисципліни «МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Міська кліматологія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти, за напрямом підготовки (0921) 6.060101 – «Будівництво», зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы]

Жидкова, Т.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «МІСЬКА КЛІМАТОЛОГІЯ» для студентів 2 курсу всіх форм навчання, та слухпчів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 03:20:45 2019 EET.