Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Landed right
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Landed right
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Landed right"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | К | М | П | Х
Количество объектов на этом уровне: 10.

Є

Євтушенко, М.В. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних та самостійної робіт з дисципліни «Земельне право» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№297). [Образовательные ресурсы]

Євтушенко, М.В. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы]

К

Килимник, І.І. и Міхно, О.І. (2015) Земельне право України: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

М

Міхно, О.І. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Земельне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Міхно, О.І. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Земельне право» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Міхно, О.І. (2014) Програма з дисципліни “Земельне право” для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Міхно, О.І. (2014) Робоча програма з дисципліни “Земельне право” для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

П

Петраш, В.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Земельне право” для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы]

Х

Харитонов, О.В. (2008) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Земельне право України». [Образовательные ресурсы]

Харитонов, О.В. и Петраш, В.І. (2008) Методичні вказівки до виконання практичних і семінарських занять, самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Земельне право України» (№1070). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Mar 18 21:01:35 2019 EET.