Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Основы ГИС
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Основы ГИС"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Є | Ш
Количество объектов на этом уровне: 8.

Є

Євдокімов, А.А. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи ГІС» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. (2014) Програма навчальної дисципліни "Основи ГІС" для студентів напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". [Образовательные ресурсы]

Євдокімов, А.А. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи ГІС" для студентів напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій". [Образовательные ресурсы]

Ш

Шипулин, В.Д. (2010) Основные принципы геоинформационных систем: учебн. пособие. [Образовательные ресурсы]

Шипулін, В.Д. (2010) Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-144-4

Шипулін, В.Д. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Основи ГІС" для студентів 3 курсу денної й заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" спеціальності "Геоінформаційні системи і технології". [Образовательные ресурсы]

Шипулін, В.Д. (2014) Основи ГІС-аналізу: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-314-1

Шипулін, В.Д. и Постоєнко, О.В. (2012) Лабораторний практикум у програмному забезпеченні "ArcView GIS" із навчального курсу "Основи ГІС" (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Fri Feb 22 20:20:49 2019 EET.