Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0906 - "Электротехника" > Технология светотехнического производства
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050701 - Электротехника и электротехнологии > Технология светотехнического производства"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: П
Количество объектов на этом уровне: 6.

П

Петченко, Г.О. и Ляшенко, О.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія світлотехнічного виробництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0906 - “Електротехніка” спеціальності 6.090600 - “Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Петченко, Г.О. (2005) "Технологія світлотехнічного виробництва" .Частина 1. Технологія виробництва світлових приладів. [Образовательные ресурсы]

Петченко, Г.О. и Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Технологія світлотехнічного виробництва» (№53). [Образовательные ресурсы]

Петченко, Г.О. и Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2008) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і виконання контрольних робіт «Технологія світлотехнічного виробництва» (№1). [Образовательные ресурсы]

Петченко, Г.О. и Литвиненко , А.С. и Ляшенко, О.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія світлотехнічного виробництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, Г.О. и Ляшенко, О.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія світлотехнічного виробництва» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sun Feb 17 03:21:00 2019 EET.