Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Биржевая деятельность
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Биржевая деятельность"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Ж | К | М | С
Количество объектов на этом уровне: 9.

Ж

Жемеренко, О.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів освітньо - квалікафікаціоного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

К

Кизилов, Г.І. и Каменська, Ю.О. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійного вивчення та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»)(№2184). [Образовательные ресурсы]

М

Мізік, Ю.І. (2014) Програма з дисципліни “Біржова діяльність” для студентів спеціальності 7.03050901 Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Мізік, Ю.І. (2014) Робоча програма з дисципліни “Біржова діяльність” для студентів спеціальності 7.03050901 Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

С

Ситник, Ю.О. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030509 - «Облік і аудит»)). Вид. 2–ге перероблене і доповнене. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ситник, Ю.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ситник, Ю.О. (2007) Конспект лекцій з курсу "Біржова діяльність". [Образовательные ресурсы]

Ситник, Ю.О. (2004) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Біржова діяльність". [Образовательные ресурсы]

Ситник, Ю.О. и Гордієнко, Н.І. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни "Біржова діяльність". [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:26:28 2019 EET.