Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Организация налогового контроля
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Организация налогового контроля"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | Ц | Ч
Количество объектов на этом уровне: 10.

К

Кизилова, Л.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація податкового контролю ” для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» (для студентів 5 і 6 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилова, Л.О. и Кравцова, С.В. и Ярошенко, І.В. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Організація податкового контролю” (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 – Облік і аудит спеціальності 7.03050901 і 8.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилова , Л.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація податкового контролю ” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 – "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., (2005) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю». [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., и Кизилов Г.І., (2006) Організація податкового контролю. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Кизилова Л.О., и Мізік Ю.І., (2006) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю». [Образовательные ресурсы]

Килимник, І.І. и Пушкар, Т.А. и Циганок, В.Н. (2013) Конспект лекцій з курсу «Організація податкового контролю» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ц

Циганок, В.Н. и Ачкасов, А.Є. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація податкового контролю” (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 - „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чечетова, Н. Ф. и Кизилова, Л.О. и Кизилов, Г.І. (2012) Організація податкового контролю: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-233-5

Этот список был создан Thu Feb 21 20:22:01 2019 EET.