Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Экономико-математическое моделирование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Экономико-математическое моделирование
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Экономико-математическое моделирование"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | В | Д | К | М | С | Ш
Количество объектов на этом уровне: 26.

А

Ачкасов, А.Є. (2011) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрями підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов , А.Є и Воронков, О.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напрямів підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6. 030504 “Економіка підприємства”). [Образовательные ресурсы]

В

Воронков, О.О. (2015) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрями підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№1578). [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студ. 3 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№1112). [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» підготовки бакалаврів напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», за спеціалізацією «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

Воронков, О.О. и Медведєв, І.А. (2016) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. и Медведєв, І.А. (2015) Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Д

Доля, В.Т. и Мамонов, К.А. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко–математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»)(№1766). [Образовательные ресурсы]

К

Карпенко, М.Ю. и Штельма, О.М. и Клименко, О.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»)(№1834). [Образовательные ресурсы]

М

Мамонов, К.А. (2009) Конспект лекцій з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 (6.030509) «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мамонов, К.А. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіко-математичне моделювання” (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»)(№1783). [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіко-математичне моделювання” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіко-математичне моделювання” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. и Короп, О.О. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»)(№1761). [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. и Скоков, Б.Г. и Політучий, С.Я. (2010) Економіко-математичне моделювання (модульний варіант). Навч. посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. и Кадничанський, М.В. и Угоднікова, О.І. (2011) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№2102). [Образовательные ресурсы]

Мамонов, К.А. и Кадничанський, М.В. и Угоднікова, О.І. (2011) Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)(№2135). [Образовательные ресурсы]

С

Самойленко, М.І. и Штельма, О.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки– 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, М.І. и Штельма, О.М. и Білогурова, Г.В. и Протопопова, В.П. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи (частина 1) з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства»)(№2015). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, М.І. и Штельма, О.М. и Білогурова, Г.В. (2012) Економіко-математичне моделювання: Конспект лекцій з курсу “Економіко-математичне моделювання ” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 - “Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, М.І. и Штельма, О.М. и Білогурова, Г.В. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи (частина 2) з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№1543). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, М.І. и Штельма, О.М. и Макогон, Н.В. и Дядюн, С.В. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)(№8). [Образовательные ресурсы]

Ш

Штельма, О.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штельма, О.М. и Білогурова, Г.В. и Дядюн, С.В. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sat Feb 16 20:44:54 2019 EET.