Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Модели и методы принятия решений в анализе и аудите
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Модели и методы принятия решений в анализе и аудите"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Л | М | О | Ф
Количество объектов на этом уровне: 12.

Л

Лелюк, Н.Є. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

М

Мочалина, З.Н. и Гавриличенко, Е.В. и Шекшуев, И.А. (2007) Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Практикум – Учебно-методическое пособие для студентов заочного отделения. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мочаліна, З.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті» (для студентів заочної форми навчання напрямку 0501 “Облік і аудит»)(№1763). [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за модулем „Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті” (для студентів заочної форми навчання напрямку 0501 «Облік і аудит»)(№1760). [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. (2005) Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті». [Образовательные ресурсы]

Мочаліна, З.М. и Шутенко , А.Л. и Ачкасов, І.А. и Гріщенко, А.О. (2012) Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті (модульний варіант): навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-225-0

О

Охріменко, В.М. и Фісун, К.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Моделі і методі прийняття рішень в аналізі і аудиті” (для студентів 6 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 0501 – „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы]

Ф

Фисун, К.А. и Жовтяк, А.А. (2008) Методические указания к выполнению расчетно-графического задания по курсу «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» (№1035). [Образовательные ресурсы]

Фисун, К.А. (2005) Методические указания к изучению курса «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фисун, К.А. (2005) Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Конспект лекций для самостоятельного изучения дисциплины. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Feb 21 20:23:47 2019 EET.