Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Учет внешнеэкономической деятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Учет внешнеэкономической деятельности"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | К | Н
Количество объектов на этом уровне: 12.

А

Андренко, О.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 - «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030509 – «Облік і аудит»))(№1869). [Образовательные ресурсы]

Андренко, О.А. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Облік ЗЕД» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Г

Гордієнко, Н.І. и Карпушенко, М.Ю. (2006) Облік зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

К

Карпушенко, М.Ю. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 8.050106, 7.050106 "Облік та аудит" (№1795). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисцип-ліни „Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2014) Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 "Облік та аудит")(№2105). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2013) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 5, 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей, 7.03050901 "Облік і аудит" 8.03050901 "Облік і аудит" та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. и Сіробаба, Л.А. (2006) Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності". [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. и Сіробаба, Л.А. (2004) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності". [Образовательные ресурсы]

Н

Наумов, М.С. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Mon Mar 18 21:03:09 2019 EET.