Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Отчетность предприятий
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Отчетность предприятий"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | К | С
Количество объектов на этом уровне: 16.

А

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2148). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2011) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання в галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2180). [Образовательные ресурсы]

Г

Гордієнко, Н.І. (2010) Звітність підприємств: конспект лекцій для студентів спеціаль- ності 7.050106 і 8.010506 «Облік і аудит» всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Звітність підприємств” для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Звітність підприємств” для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2012) Методичні вказівки для виконання практичних занять, самостійних робіт і курсових робіт з дисципліни «Звітність підприємств» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2003) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних занять і курсової роботи з дисципліни "Звітність підприємств". [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2014) Програма дисципліни “Звітність підприємств” для студентів напряму 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2014) Програма дисципліни “Звітність підприємств” для студентів спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2014) Робоча програма дисципліни “Звітність підприємств” для студентів напряму 6.030509 "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, Н.І. (2014) Робоча програма дисципліни “Звітність підприємств” для студентів спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гордієнко Н.І., и Світлична В.Ю., (2007) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної підготовки і виконання курсової роботи з курсу «Звітність підприємств». [Образовательные ресурсы]

К

Косяк, А.П. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти)(№1205). [Образовательные ресурсы]

Косяк, А.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

С

Склярук, Н.І. и Косяк, А.П. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:23:02 2019 EET.