Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Организация учета
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Организация учета"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | К | С
Количество объектов на этом уровне: 18.

А

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу та слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти та заочного навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов, А.Є. и Косяк, А.П. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація обліку» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№5). [Образовательные ресурсы]

Ачкасов , А.Є и Косяк, А.П. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

К

Карпушенко, М.Ю. (2009) Конспект лекцій з дисципліни “Організація обліку ” (для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 7.050100, 8.050100 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійного вивчення дисципліни «Організація обліку» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит», 8.03050901«Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»).(№2071). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2004) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку". [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№2134). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2007) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Організація обліку" та виконання контрольних робіт (№856). [Образовательные ресурсы]

Карпушенко, М.Ю. (2011) Організація обліку : навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»). Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-203-8

Косяк, А.П. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для студентів спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Косяк, А.П. и Кондрашов, О.М. и Петрова, В.Ф. (2008) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (№1835). [Образовательные ресурсы]

Косяк, А.П. и Пашков, В.І. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит»)(№1334). [Образовательные ресурсы]

Косяк, А.П. и Петрова, В.Ф. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (№1293). [Образовательные ресурсы]

С

Сіробаба, Л.А. (2008) Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни "Організація обліку" (№623). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Feb 17 03:58:31 2019 EET.