Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Городской транспорт, улицы и дороги
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Городской транспорт, улицы и дороги"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: Г | Ч
Количество объектов на этом уровне: 5.

Г

Гордієнко, С.М. (2009) Методичні вказівки до виконання до виконання розрахунково-графічної, самостійної роботи та практичних занять «Вертикальне планування міської магістральної вулиці», з дисципліни «Міський транспорт, вулиці та дороги» (для студентів 3, 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності «Міське будівництво та господарство», спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель»)(№2019). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, С.М. (2008) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Проектування плану та поздовжнього профілю міської магістральної вулиці», практичних занять і самостійної роботи з курсу «Міський транспорт, вулиці та дороги» (№1693). [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, С.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Міський транспорт вулиці та дороги" (для студентів 3,4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство". [Образовательные ресурсы]

Гордієнко, С.М. (2002) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Проект міської магістральної вулиці». [Образовательные ресурсы]

Ч

Чепурна, С.М. и Гордієнко, С.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Міський транспорт вулиці та дороги" (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0921 "Будівництво", зі спеціальності "Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Tue Feb 19 20:26:26 2019 EET.