Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Менеджмент внешнеэкономической деятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Менеджмент внешнеэкономической деятельности"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: П
Количество объектов на этом уровне: 8.

П

Пан , М.П. и Торкатюк, В.І. и Вороніна, О.С. и Шутенко , А.Л. (2008) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. и Вороніна, О.С. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 та 8.03050401 – «Економіка підприємства»(за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы]

Пан , М.П. и Торкатюк, В.І. и Вороніна, О.С. (2011) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво (6.030504 “Економіка підприємства”)(№1257). [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2015) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів освітньо-професійного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2014) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2014) Програма з дисципліни «Менеджмент ЗЕД» для студентів спеціальності 7.0305040 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Пушкар, Т.А. (2014) Робоча програма з дисципліни «Менеджмент ЗЕД» для студентів спеціальності 7.0305040 «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Thu Feb 21 20:19:43 2019 EET.