Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Анализ хозяйственной деятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Анализ хозяйственной деятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Анализ хозяйственной деятельности"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: К | М
Количество объектов на этом уровне: 22.

К

Кизилов, Г.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 "Облік і аудит")(№1892). [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і виконання контрольних завдань (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»)(№1821). [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. и Кизилова, Л.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кизилов, Г.І. (2005) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (№203). [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2006) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств» і виконання контрольних завдань (№398). [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2005) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності». [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2015) Програма дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів за напрямом підготовки 6.030509 – "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Кизилов, Г.І. (2015) Робоча програма дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів за напрямом підготовки 6.030509 – "Облік і аудит". [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050107 – „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050107 – „Економіка підприємства”. [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2010) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-187-1

Костюк, В.О. (2002) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Аналіз господарської діяльності”. [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2008) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи та проведення практичних занять з курсу «Аналіз господарської діяльності» («Економічний аналіз», «Фінансово-економічний аналіз»)(№1104). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2002) Програма курсу “Аналіз господарської діяльності”, рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы]

Костюк, В.О. (2007) Робоча навчальна програма з курсу “Аналіз господарської діяльності” (“Фінансово-економічний аналіз”), рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та методичні вказівки до виконання розрахунково-аналітичної роботи (№612). [Образовательные ресурсы]

М

Мількін, І.В. (2014) Програма варіативної навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» перепідготовки спеціаліста спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)(для слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Мількін, І.В. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» перепідготовки спеціаліста спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит (для слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы]

Мількін, І.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы]

Мількін, І.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 –Облік і аудит. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Wed Feb 20 20:19:12 2019 EET.